PETUA CEMERLANG


PETUA CEMERLANG SEJARAH SPM

1. TAHU/MAHIR DENGAN TEMA-TEMA SEJARAH SPM


TEMA-TEMA SEJARAH SPM

TINGKATAN 4

Tema 7
Tamadun Awal Manusia
Bab 1 - Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Bab 2 - Peningkatan Tamadun
Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara

Tema 8
Tamadun Islam dan Perkembangannya
Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah
Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
Bab 7 - Islam di Asia Tenggara
Bab 8 - Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum
Kedatangan Barat
Tema 9
Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
Bab 9 - Perkembangan di Eropah
Bab 10 - Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara


TINGKATAN 5

Tema 10
Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Bab 1 - Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di AT
Bab 2 - Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Tema 11
Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 5 - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka
Bab 6 - Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 7 - Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Bab 8 - Pembangunan dan Perpaduan Untuk KesejahteraanTema 12
Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa
Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa
2. MENGETAHUI SOALAN-SOALAN YANG TELAH DITAWARKAN DALAM SPM YANG LALUANALISIS KERTAS 1 SPM 2004, 2005, 2006 dan 2007TEMA
BAB 7
B 1 7
B 2 7
B 3 8
B 4 8
B 5 8
B 6 8
B 7 8
B 8 9
B 9 9
B10 JUM
2004 2 2 2 4 1 2 - 1 3 4 21
2005 2 4 - 1 2 3 1 - 4 3 20
2006 4 2 1 3 - 1 2 2 1 6 22
2007 2 2 2 2 3 - 1 3 2 3 20
TEMA
BAB 10
B 1 10
B 2 11
B 3 11
B 4 11
B 5 11
B 6 11
B 7 11
B 8 12
B 9 JUM
2004 4 2 - 1 1 1 2 2 6 19
2005 4 3 1 1 - - 1 4 6 20
2006 5 3 1 1 0 0 1 3 4 18
2007 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20

ANALISIS KERTAS 2 SPM 2004, 2005, 2006 dan 2007
3. MENGETAHUI SOALAN-SOALAN YANG BARU DITAWARKAN

(STRUKTUR)
TINGKATAN 4


KERAJAAN MARITIM (SPM2007)
Kegiatan ekonomi
Nama dua buah kerajaan
Peranan pelabuhan
Peranan BM
Tiga Iktibar

PENYEBARAN ISLAM (SPM 2006)
Pihak yang menerima Islam secara rahsia
Sebab berdakwah secara rahsia
Sebab penyebaran Islam secara terbuka
Sebab penentangan

KHALIFAH AL RASYIDIN (SPM2007)
Kaedah pemilihan
Tanggungjawab khalifah
Kejayaan khalifah Abu Bakar
Ciri-ciri kepimpinan Islam

EKONOMI SARA DIRI (SPM 2006)
Aktiviti Ekonomi Sara diri
Bagaimana masyarakat Melayu menggunakan lebihan pengeluaran
Sebab Masy. Melayu tertumpu kepada ekonomi sara diri

(STRUKTUR)
TINGKATAN 5

IMPERIALISME (SPM2007)
Maksud
Faktor Imperialisme
Kemajuan pengangkutan membantu imperialisme
Sebab kuasa barat bersaing di Timur
Pandangan mengenai slogan beban orang putih

SISTEM AHLI (SPM 2006)
Tokoh yang terlibat dengan peristiwa menuntut kemerdekaan
Sebeb British bersetuju dengan Sistem Ahli
Ciri-ciri
Kepentingan Sistem Ahli


PENUBUHAN MALAYSIA (SPM2007)
Faktor penubuhan Malaysia
Tindakan Malaysia menghadapi konfrontasi
Peranan JPPK
Perjanjian Malaysia mengambil kira kepentingan rakyat
Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman


K-EKONOMI (SPM 2006)
Maksud
Kepentingan teknologi industri
Faktor menentukan kejayaan k-ekonomi
Bagaimana merealisasikan kejayaan k-ekonomi

(ESEI)
TINGKATAN 4


TAMADUN AWAL (SPM 2006)
Konsep Tamadun
Ciri tamadun
Sumbangan Mesopotamia

KESAN KEDATANGAN ISLAM (SPM 2006)
Islam memantapkan Bahasa Melayu
Pengaruh kesenian Islam di AT
Nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian

PENYEBARAN ISLAM (SPM2007)
Cara penyebaran Islam di AT
Perubahan Islam dari segi politik dan Ekonomi

REVOLUSI PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN (SPM2007)
Perkaitan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
Kesan RP dan RI
Sebab RI membawa kepada imperialisme

(ESEI)
TINGKATAN 5

NEGARA BANGSA (SPM2007)
Ciri-ciri negara bangsa
Pembentukan NB oleh Count Camillo dan Bismark
Pembentukan Negara Malaysia

MALAYAN UNION (SPM 2006)
Sebab pengisytiharan MU
Sebab sokongan
Apa akan berlaku jika MU dilaksanakan

PERLEMBAGAAN (SPM2007)
Kepentingan perlembagaan
Maksud keluhuran perlembagaan
Sebab perlembagaan perlu dipinda

DASAR EKONOMI BARU (SPM 2006)
Matlamat DEB
Langkah kerajaan untuk mencapai matlamat DEB
Pencapaian DEB


PERANG DUNIA KEDUA (SPM 2006)
Faktor tercetus PD2
Kesan PD2
Cara negara elakkan peperangan

ASEAN dan DASAR LUAR MALAYSIA (SPM2007)
Matlamat penubuhan
Kejayaan Asean
Dasar Luar Malaysia


SOALAN-SOALAN TAHUN 2004, 2005

TINGKATAN 4

STRUKTUR TINGKATAN 4
ASPEK PENINGKATAN TAMADUN
Ciri-ciri Kemajuan Tamadun Manusia secara umum
Pemerintahan & Pentadbiran (Bentuk Pemerintahan di Yunani)
Sains & Teknologi (Tokoh sains & Teknologi Yunani)
Seni Bina (Seni Bina Yunani)
Perundangan Rom

Piagam Madinah (Perkara Asas Dalam Piagam Madinah)
Kandungan Piagam Madinah (Dari Segi Politik,Ekonomi dan Sosial
Kandungan Piagam Madinah (Kedudukan Orang Yahudi)
Kepentingan Piagam Madinah (Dari Segi Ekonomi)
Konsep Hijrah dan Pembaharuan Nabi

Pertanian komersial
Sebab orang Melayu kurang terlibat

ESEI TINGKATAN 4
Sumbangan tamadun Rom
Peperiksaan Awam China


KHULAFA AL-RASYIDIN
Syarat Pemilihan Khalifah
Khalifah Umar al-Khattab (Pembaharuan)

Penyebaran Islam ke Asia Tenggara
Penyebaran Islam
Kesan penyebaran Islam ke atas kesenian

EKONOMI DAGANGAN
Perusahaan Getah (Faktor perkembangan perusahaan getah

DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN
Kesan Negatif Perusahaan Getah Terhadap Masyarakat Melayu


STRUKTUR TINGKATAN 5
IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA
Faktor-Faktor Imperialisme
(Slogan Perancis Menjajah Indochina)

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Faktor Kemunculan Nasionalisme(Isu Pemangkin Nasionalisme di Burma)

PERUBAHAN SISTEM POLITIK
Ciri-Ciri Sistem Birokrasi Barat

Nasionalisme di Malaysia
Penentangan penduduk Sabah dan Sarawak

RUKUN NEGARA
Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan
Prinsip Keluhuran Perlembagaan
Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan
Pengenalan Rukun Negara

ESEI TINGKATAN 5

IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA
Faktor-Faktor Imperialisme
Kesan Imperialisme Barat

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Faktor Kemunculan Nasionalisme
Pengaruh media massa
Faktor Kemunculan Nasionalisme
(Peranan karya kesusasteraan)
Perkembangan Nasionalisme (Ciri-ciri nasionalisme tahap awal di Asia Tenggara)


PEMBENTUKAN MALAYSIA
Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA
Sistem Pilihan Raya di Malaysia (Semua yang berkait dengan pilihan raya) Syarat Menjadi Calon Pilihan Raya

DASAR LUAR MALAYSIA
Perkembangan Dasar Luar Malaysia

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU
Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

Kemunculan Blok Dunia
Cara kedua-dua blok kukuhkan kuasa


4. BELAJAR IKUT KEUTAMAAN


Para pelajar yang ingin berjaya pastikan ulangkaji dibuat secara sistematis
IKUT KEUTAMAAN TEMA KETIKA ULANG KAJI

CADANGAN : TEMA 12....10....9......8.....7.....11


5. BUAT NOTA RINGKAS

Calon yang ingin cemerlang sejarah perlu membuat dan sentiasa bersama nota ringkas Nota ringkas sebaik-baiknya dibuat sendiri oleh calon.

Langkah-langkah
Baca buku
Kenal Pasti Tema dan huraian
Buat catatan
Bina NEOMONIK

6. SELALU BUAT ULANGKAJI DAN LATIHAN

Pelajar hanya akan cemerlang Sejarah sekiranya membuat ulangkaji . Di samping itu latihan perlu dibuat bagi membiasakan diri dengan peperiksaan SPM yang sebenar

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengurusan kolam ternakan

PEMBIAKAN IKAN TILAPIA MERAH

ANALIASA EKONOMI TERNAKAN IKAN AIR TAWAR DALAM KOLAM